Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T13:11:44+01:00
Rozwiązanie :
C3H5(OH)₃+ 0,5 O₂---> 3 C + 4 H₂O
Masy molowe substancji:
M glicerolu = 92g/mol
M tlenu = 32g/mol
100 g glicerolu --- x g tlenu
92g/mol glicerolu - 16g/mol tlenu
x = 16*100/92 = 17,39 g
wzór na gęstość:
d = m/V
V = m/d
V = 17,39/1,43 = 12,16 dm³
Odp:Objętość tlenu wynosi 12,16 dm³.

2010-01-27T13:18:03+01:00
Glicerol - C3H5(OH)3

2C3H5(OH)3 + O2 ----> 6C + 8H2O

100g 2C3H5(OH)3 ----- xg O2
184 g 2C3H5(OH)3 ---- 32g
x = około 17,39g O2

d = m\v
v = m\d
v = 17,39g \ 1,43g\dm3
v = około 12,16dm3

Odp: Objętość tlenu wynosi około 12,16 dm3. ;)
18 4 18