Odpowiedzi

2010-01-27T13:09:26+01:00
1.Odporność – cecha organizmu wyższego, zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
Badaniem odporności zajmuje się immunologia. Aby organizm mógł zachowywać odporność, większość szczepień trzeba co pewien czas powtarzać.

3.Zależnie od przyjętych kryteriów można wyróżnić różne typy odporności:

odporność nieswoista:
bierna
czynna
odporność swoista:
bierna
naturalna
sztuczna
czynna
naturalna
sztuczna
komórkowa


4.Transplantacja (z łac. transplantare, czyli szczepić i plantare - sadzić) - jest to zabieg chirurgiczny polegający na przeszczepieniu (zamienieniu) narządu/ów u osoby chorej na narząd/y pobrane od innego człowieka, lub zwierzęcia.
2010-01-27T13:27:50+01:00
Zad1.
Odporność to zdolność organizmu do zwalczania czynników chorobotwórczych i szkodliwych substancji. Odporność dzielimy na wrodzoną (nieswoista) i nabytą (swoista).

zad2.
W skład układy odpornościowego wchodzą elementy innych układów np.
-więzły chłonne
-błony śluzowe
-skóra

zad3.
a) Odporność wrodzona to mechanizmy, które od urodzenia zapewniają nam ochronę przed niektórymi szkodliwymi czynnikami. Do odporniejsi wrodzonej zalicza się między innymi bariery obronne. Są to elementy budowy skóry, które zapobiegające wnikaniu obcych ciał.
b) odpornosć nabyta jest to gdy organizm nie ma wrodzonej zdolności do rozpoznawania i unieszkodliwiania wszystkich czynników zakaźnych. Może jednak nauczyć sie zwalczać te drobnosustroje, z którymi wcześniej nie miał kontakt.
Odporność nabyta może być również wynikiem szczepienia.

zad4.
Transplantacja- to przeszczep narządów w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne.

Mam nadzieje, że pomogłam
Pozdrawiam!!

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T13:32:14+01:00

Nauka zajmujaca sie dpornością organizmów na czynniki chorobotwórcze, toksyny i niektóre substancje chemiczne to immunologia.


1.odpornosc naturalna -twoj organizm dysponuje wieloma srodkami obrony przed wirusami, bakteriami i innymi zarazkami.
Łacznie zapewniaja mu one naturalna odpornnosc na zakazenia.
odpornosc wytwarzana sztucznie- jest w postaci szczepionek i ich przyjmowania.
zadanie obrony organizmu przed sczynnikami szkodliwymi jak bakterie, wirusy..,jest realizowanie nie tylko , jak przez wiele lat sadzono , przez pewna liczbe wyspecjalizowanych w tej czynnosci komorek.
Obrona---- do tego celu sluzy siec powiazań obejmujaca mozg, ukl. nerwowy, hormony, krwinki biale i rozne narzady.
A wiec dzielo obrony organizmu sa wlaczone za posrednictem mozgu i nerwow nawet stany emocjonalne czlowieka . Zadaniem tego ukladu jest reagowanie i odpranie zagrozeń ale i na aktywnej integracji we wszystko co mzoe miec znaczenie dla zachowania zycia

2.naleza :
-elementy morfotyczne krwi
- szpik kostny, w ktorym dojzrewaja komorki macierzyste wszytkich kriwnek
-grasica. uklad limfatyczny z wezlami chlonnymi odfiltrowuje wychwycone szkodliwe alb obce mu czasteczki.
- taknka limfatyczna
uklad limfatyczny( wezly chlonne , chlonka)

3.Różne rodzaje odporności swoistej

czynna
bierna
naturalna
sztuczna
naturalna
sztuczna

4.to zabeg ( chirurgiczny) polegajacy na przeszczepianiu narzadu/ów, osobie chorej pobranych od innego czlowieka.

1 5 1