Zastęp harczerzy wybrał się na wycieczkę rowerową. W czasie ¾h przejechali 3/5 wyznaczonej trasy. Harczerze jechali z przeciętna prędkością równą 18,4 km/h.
Ile kilometrów przejechali harcerze w czasie ¾h? Ile kilometrów miała wyznaczona trasa?


Przypominam że ma być wzór s=v razy t

1

Odpowiedzi

2010-01-27T15:47:19+01:00
S=vt - wzór ogólny
v=18.4km/h
t=3/4h
3/5s=v*t (3/5, bo w czasie t z prędkością v zdołali przejechać 3/5 trasy)
s=5/3vt=5/3*18.4km/h*3/4h=23km
x=3/5*s=3/5*23km=13,8km
Odp: Cała trasa liczyła 23km, natomiast harcerze w czasie 3/4h przejechali 13,8km.