Uzupełnij otrzymany tekst słowami "Traci" lub "zyskuje"w luki.
TEKST:
.....(a)... ludzie oszczędzający kiedy trzymają pieniądze w kieszeni lub na rachunku oszczędnościowym......(b)....banki, które udzielają pożyczek na długie okresy....(c)....ludzie, którzy kupują wcześniej po niskich cenach i sprzedają później po cenach wyższych....(d).....ludzie pracujący, którzy przez inflację otrzymują podwyżkę płac wchodzą w wyższą kategorię stawek podatkowych.....(e)......ci, którzy zaciągają kredyty hipotetyczne(na długie okresy zabezpieczone majątkami) w okresie inflacji i spłacają je później....(f)...rząd, który dodrukowuje pieniądze i powiększa budżet przez zwiększenie podatków....(g)....emeryci, gdyż indeksacja (wzrost) emerytur, jak wzrost płac pracowników nie nadąża za wzrostem cen.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • giga
  • Początkujący
2010-01-27T18:47:37+01:00
Tracą ludzie oszczędzający kiedy trzymają pieniądze w kieszeni lub na rachunku oszczędnościowym zyskają banki,które udzielają pożyczek na długie okresy. Zyskują ludzie, którzy kupują wcześniej po niskich cenach i sprzedają później po cenach wyższych. Zyskują ludzie pracujący, którzy przez inflację otrzymują podwyżkę płac wchodzą w wyższą kategorię stawek podatkowych. Tracą ci, którzy zaciągają kredyty
hipotetyczne(na długie okresy zabezpieczone majątkami) w okresie inflacji i spłacają je później. Zyskuje rząd, który dodrukowuje pieniądze i powiększa budżet przez zwiększenie podatków. Zyskują emeryci, gdyż indeksacja (wzrost) emerytur, jak wzrost płac pracowników nie nadąża za wzrostem cen.
:)