Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:58:17+01:00
Pinocytoza jest to sposób odżywiania się organizmów jednokomórkowych (protista) lub wielokomórkowych (np. gąbek).

Fagocytoza jest to zjawisko polegające na wychwytywaniu i wchłanianiu drobnych cząsteczek organicznych (w tym także bakterii, pierwotniaków, grzybów i wirusów) przez wyspecjalizowane w tym kierunku komórki wyższego ustroju, zwane dlatego fagocytami.
2010-01-27T16:58:55+01:00
Rodzaj endocytozy spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych. Polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej i trawieniu z udziałem lizosomów, a natomiast pinocytoza jest sposobem odżywiania się organizmów jednokomórkowych lub wielokomórkowych Podczas tego procesu pobierane są drobiny białek lub inne wielkocząsteczkowe substancje, które są rozpuszczalne w wodzie
1 2 1