TYLKO WYBIERZCIE ODPOWIEDZI!!!


IDYLLA MALEŃKA TAKA

Idylla maleńka taka:
Wróbel połyka robaka,
Wróbla kot dusi niecnota,
Pies chętnie rozdziera kota,
Psa wilk z lubością pożera,
Wilka zadławia pantera.
Panterę lew rwie na ćwierci,
Lwa - człowiek; a sam, po śmierci
Staje się łupem robaka.
Idylla maleńka taka.a) jaki jets rodzaj liryki : bezpośrednia (odobista czy roli lub maski) czy pośrednia (opisowa czy sytuacyjna) czy zwrostu do adresata?
b) gatunek utworu: sielanka czy wiersz?
c)strofy, wersy ( rodzaj wiersza czy to wiersz stroficzny? jak nie to jaki?)
d) rodzaje rymów (które z tych s aw wierszu: zenskie, meskie, gramatyczne, niegramatyczne, dokładne, niedokładne)
e) srodki stylistyczne (które z tych sa w wierszu:
-epitet
-porównanie
-uosobienie
-przenośnia
-animalizajca
-epifora
-apostrofa
-archanizm
-neologizm
-eufenizm
-inwersja
-przezutnia
-wykrzyknienie

Opisz w 3-4 zdaniach o czym mówi wiersz!

2

Odpowiedzi

2010-01-27T17:23:13+01:00
Wróbla kot dusi niecnota,
Pies chętnie rozdziera kota,
2010-01-27T17:29:05+01:00
Pośrednia-opisowa
wiersz
strofa-1 wersów-10
tak to wiersz stroficzny
gramatyczne
SĄ epitety archaizm i przenośnia
wiersz mówi o łańcuchu pokarmowym

Nie wiem czy wszystko jest dobrze :(