Jedna z reklam telewizyjnych podaje, że codziennie intensywne ćwiczenia fizyczne powodują obniżenie masy ciała. Wykonano eksperyment sprawdzający te hipotezę. W doświadczeniu wzięła udział grupa osób w tym samym wieku i o tej samej masie ciała.

a) sformułuj problem badawczy

b) Określ próbę kontrolną i badaną w tym doświadczeniu.
Próba kontrolna -
Próba badana -

c) Podaj sposób w jaki należałoby zaprezentować wyniki tego doświadczenia, by były one czytelne dla odbiorców.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • lolo
  • Rozwiązujący
2009-10-04T14:05:24+02:00
Problem badawczy:
ocena wplywu codziennych, intensywnych ćwiczeń fizycznych na obniżenie masy ciała w ybranej grupie osób ( np mlodzież licealna)
b) proba kontrolna - grupa mlodzieży klas III liceum, ktora codziennie wykonuje określony zestaw intensywnych ćwiczeń fizycznych przez okreslony czas
proba badana - grupa mlodzieży klas III liceum, ktora nie wykonuje ćwiczeń fizycznych

c) Należałoby zważyć osoby z obu grup przed rozpoczęciem eksperymentu i po jego zakonczeniu. następnie np. za pomocą wykresow slupkowych pokazac rożn ice między grupami dotyczące masy ciala.
5 2 5