Odpowiedzi

2010-01-28T15:38:39+01:00
Oznaczymy x - jako masa całego roztworu

10% = 0,1, to masa soli wynosi 0,1x
Roztwór składa się z wody i soli, więc:

x = 1,8 + 0,1x
0,9x = 1,8
x = 2

Masa roztworu wynosi 2 a masa soli 2kg - 1,8 = 0,2 kg
2010-01-28T15:40:03+01:00

Woda = 1,8 kg
musimy dosypac x soli
zeby otrzymać roztwór dziesiecioprocentowy czyli ;
x= 10%(1.8+x)
bo sol ma stanowić dziesiec procent z całego roztworu
x= 0.18+0.1x
0.9x=0.18
x=0.2 kg

odp : Należy dosypać 0.2 kg soli
2 5 2