1. Jan Paweł II powiedział, że wzorem każdej ewangelizacji kultury jest Wcielenie. Jezus Chrystus, Słowo Wcielone, przyszedł na świat, by odkupić całą ludzkość i być Panem wszystkich, a jednak żył i działał w religijnej tradycji Izraela.
Napisz, w jakim sensie ten fakt jest wzorem dla działalności ewangelickiej w różnych środowiskach.

Szybko prosze !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:32:39+01:00
Jezus Chrystu poprzez Wcielenie panował na Świecie głosząc Ewangelię, Narodził się po to aby głosić prawdy o Bogu i służbie ludzkości dla Boga bo od Boga człowiek pochodzi i dla Boga żyje. Jan Paweł II mówiąc o wcieleniu przez Wcielone Słowo namawiał ludzkość tak jak inni Ewangeliści aby służyli Bogu poprzez słuchanie i stosowanie się do Jego nakazów i wzzorów.
3 3 3