Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniajace warunek /x/ <3
B)podaj przyklad 3 liczb Ujemnych i 3 dodatnich spełniających warunek /x/>7
2)podaj 4 przykłady liczb:
a całkowitych które nie są naturalne
b wymiernych które nie sa całkowite
c wymiernych które nie sa dodatnie

1

Odpowiedzi

2010-01-27T19:40:55+01:00
/x/<3- 0,1,2

B)dodatnie 8,9,10
ujemnych się nie da bo x jest większy od siedmiu
2)
a.jedna druga, dwie trzecie, trzy czwarte, jedna czwarta
b.3,5; 4,5; 7,3; 8,7
c.-8, -10, -3, -14
1 5 1