Podaj błędy w poniższych zdaniach oraz zapisz te zdania poprawnie:
a) powstające w jądrze Ziemi prądy cieplne powodują ruch płyt litosfery
b)w miejscach, w których prądy cieplne rozchodzą się na zewnątrz, powstają rowy oceaniczne.
c)W wyniku podsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną powstają ryfty oceaniczne.
d) Grzbiety śródoceaniczne tworzą się po obu stronach rowu oceanicznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T18:49:05+01:00
A ) powstające w płaszczu Ziemi prądy cieplne powodują ruch płyt litosfery
b)powstają grzbiety oceaniczne
c)zachodzi zjawisko subdukcji,powstają rowy oceaniczne
d) oddzielają dwa baseny oceaniczne
67 3 67