Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:04:44+01:00
* Na rynku działają tylko dwa podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe czyli konsumenci i przedsiębiorcy) występujące w roli sprzedawców i nabywców.
* Podmioty gospodarcze spotykają się na rynku dóbr i usług oraz na rynku czynników produkcji
* Podmioty gospodarcze działają na rynku w warunkach konkurencji doskonałej tzn. że na rynku działa wielu konsumentów oraz wielu producentów wykonujących jednorodne dobro.
* Poszczególni uczestnicy rynku nie mają wpływu na poziom i zmianę ceny danego dobra, która jest kształtowana przez mechanizm rynkowy.
* Wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji.
* Każdy sprzedawca i nabywca ma swobodę wyboru kontrahenta