Potrzebuję pilnej pomocy z chemiom!!
W ćwiczeniach (niebieskich z boku) dla KL Ig "chemia nowej ery" Teresy Kulawik,Marii Litwin i Danuty Baboczonek-Wróbel na str.52,53 zadanie 21
a) Elektrony krążą po........... wokół...........W skład jądra atomowego wchodzą.........i.........
b)Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe..........
c)Masa elektronu jest około..........od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi.....................
d)Proton ma elementarny ładunek..........,a neutron...........
e) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że...................................
f)Prawie cała masa atomu skupiona jest w ............................
g)Liczba nukleonów, czyli suma liczby protonów i neutronów, nazywana jest...............................(A).
A= liczba.............+ liczba...............
h)Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę...........lub...............
Z= liczba..............=liczba...............=................jądra
POMOCY!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:15:17+01:00
A) Elektrony krążą po POWŁOKACH ELEKTRONOWYCH wokół JĄDRA ATOMOWEGO.W skład jądra atomowego wchodzą PROTONY i NEUTRONY.
b)Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1.
c)Masa elektronu jest około 1837 RAZY MNIEJSZA od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi - (UJEMNY)
d)Proton ma elementarny ładunek + (DODATNI),a neutron 0 (NEUTRALNY)
e) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że NIE MA POTENCJAŁU ELEKTRYCZNEGO
f)Prawie cała masa atomu skupiona jest w JĄDRZE
g)Liczba nukleonów, czyli suma liczby protonów i neutronów, nazywana jest LICZBĄ MASOWĄ (A).
A= liczba PROTONÓW + liczba NEUTRONÓW
h)Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę PROTONÓW lub ELEKTRONÓW
Z= liczba PROTONÓW = LICZBA ELEKTRONÓW = LICZBA ATOMOWA

Dużymi literami są napisane wstawione słowa.
1 5 1