Wyjaśnij dlaczego:
A) Zdolność oddawania elektronów przez atomy zwiększa się w miarę zwiększenia się numeru okresu w grupie.
B) Zdolność przyjmowania elektronów przez atomy zmniejsza się w miarę zwiększenia się numeru okresu w danej grupie.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T20:04:43+01:00
A) Numer okresu oznacza liczbę powłok elektronowych w atomach danego pierwiastka, dlatego np. potas ma o jedną powłokę więcej niż sód. Im bardziej elektrony walencyjne są oddalone od jadra atomu (tzn. znajdują się na dalszej powłoce), tym łatwiej przezwyciężają siły przyciągania jądra, i "wyrywają się" z tej powłoki.

b)Podobnie jak w podpunkcie a: atomy pierwiastków o wyższym numerze okresu mają więcej powłok elektronowych, przez to słabsza jest na nich siła przyciągania dodatkowych elektronów przez jądro atomu.