1) w miejscowości dąbrówka znajduje sie duza ferma drobiu.hoduje sie w niej 18 500 kur.wskutek wpidemi padła 1/4 hodowli. jaka jest ilosć kur, które padły w wyniku epidemi?
zapisz oliczenia
i odpowiedź.
2)
sufit
długosć 8 m
szerokość 4m

sciana
gługosć 4 m szerokosć 2,5m

na tym przedstawiłam widok sufitu oraz jednej ze ścian magazynu restauracji.iblicz jaka jest powierzchnia drugiej sciany i objętość tego magazynu.
3)właściciel restauracji postanowił zmienić stare okna na nowe -energoszczędne.
wstawiono 3 nowe okna o wymiarach :
wyskość 220 cm,szerokość 160 cm oraz 4 okna o wymiarach 220cm szerokosć-110cm.jaka jest powierzchnia samych szyb we wszystkich oknachjezeli rama ma 5 cm szerokości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T20:11:06+01:00
1)
1/4*18 500 = 0,25*18 500= 4625
ODP.: Podczas epidemii zdechło 4625 kurcząt
2)
2. ściana: 8m * 2,5m=20m²

Ob=8m*4m*2,5m=80m³
1 5 1