Zad.1

Zwierciadło wody płynącej w kanale ma szerokość 2m, a największa głębokość wynosi 0.5m. Oblicz średnicę kanału.

zad.2

Przystanek autobusowy znajduje się przy prostokątnym skwerze (skwer 12m na 10m). Niektórzy pasażerowie skracają sobie drogę do przystanku, niszcząc przy tym trawnik. Załóżmy, że osoba spiesząca się do autobusu biegnie z prędkością 8km/h (≈2,2m/s). Ile czasu zaoszczędzi, wybierając drogę przez trawnik?

1

Odpowiedzi

2010-01-27T21:17:42+01:00
Zad.1.
R2=1²+(R-0,5)²
R2=1+R²-R+0,25
R=1,25m
średnica to dwa razy R czyli 2.5

Zad.2.
₁-naokoło
₂-po przekątnej

s₁=10+22=22 [m]
s₂=√100+144=√244=2√61≈15,62 [m]

v=2,2 m/s
s=vt |:v
s/v=t
t₁=22m/2,2 m/s= 10 [s]
t₂=15,62m/2,2 m/s= 7,1 [s]

10-7,1=2,9 [s]
Osoba wybierając drogę przez trawnik zaoszczędzi 2,9 s .
4 3 4