Zapisz jak najprościej;
a)5ab+2a do kwadratu/--->podzielić na a
b)8ab+a(b+3a)/3a
c)7c do kwadratu + 2c/0,5c
d)8x(2x+1)-5(x do kwadratu +2x)/x
e)4x(5x+2y)-4x(5x+2xy)/xy
Błagam o pomoc!!!!...Na dzisiaj...!!!=[...Tylko proszę o rozpisywanie,a nie o same wyniki...wiecie o co chodzi...xd

1

Odpowiedzi

2010-01-27T21:44:03+01:00
A) 5ab+2a²÷a
5ab+2a
a(5b+2)
b)8ab+a(b+3a)÷3a
8ab+ab+3a²÷3a
8ab+ab+3a
9ab+3a
c)7c²+2c÷0,5c
7c²+c
d)8x(2x+1)-5(x ² +2x)÷x
16x²+8x-5x²-10x÷x
16x²+8x-5x²-10x
11x²-2x
e)4x(5x+2y)-4x(5x+2xy)÷xy
20x²+8y²-20x²-8x²y÷xy
20x²+8y²-20x²-8xy
8y²-8xy