Pianowo w górę wyrzucono piłeczkę o masie 0,1 kg, nadając jej początkową szybkość równą 20 m/s. Oblicz:
a) energię kinetyczną piłeczki w momencie wyrzucenia;
b) maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się piłeczka;
c) energie - potencjalną i kinetyczną spadającej piłeczki na jednej trzeciej maksymalnej wysokości.

W obliczeniach nie uwzględniamy działania oporów ruchu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T23:44:12+01:00
M - masa piłki = 0,1 kg
vo - prędkość początkowa = 20 m/s
a)
Ek - energia kinetyczna = mv²/2 = 0,1 razy 20²/2 = 0,1 razy 400/2 = 40/2 =
= 20 kgm²/s² = 20 Nm
b)
hm - maksymalna wysokość = ?
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
hm = vo²/2g = 400/19,62 = 20,39 m
c)
1/3 hm = 1/3 razy 20,39 = 20,39/3 = 6,8 m
20,39 - 6,8 = 13,59 m = h1
Ep = mgh1 = 0,1 razy 9,81 razy 13,59 = 13,33 Nm
Ek = mg(hm - h1) = 0,1 razy 9,81 razy 6,8 = 6,67 Nm