Odpowiedzi

2010-01-27T23:30:06+01:00
<img src="ścieżka dostępu" />
gdzie "ścieżka dostępu" to nazwa pliku + rozszerzenie np. "domek.jpg" - zdjęcie musi być w tym samym folderze co strona do której chcesz dodać fotkę.

pamiętaj żeby działała grafika musisz ją wrzucić między znacznikami <body> ..... </body>
2010-01-28T00:06:29+01:00
Przykład:

<body>
<img src="../p/logo.gif" width="120" height="60" border="0" align="top">
</body>

width - szerokość obrazka
height - wysokość obrazka
border - szerokość obramowania gdy grafika jest odnośnikiem
align = wyrównanie w poziomie i pionie, możliwe: [bottom|middle|top|left|right]
2010-01-28T03:39:47+01:00
<img src="ścieżka dostępu" alt="Tekst alternatywny" />

gdzie jako "ścieżka dostępu" należy podać lokalizację na dysku, gdzie znajduje się żądany obrazek.
Natomiast w miejsce "Tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację, która pojawi się w przypadku, kiedy obrazek nie zostanie wyświetlony (np. jeśli użytkownik wyłączy wyświetlanie grafiki w swojej przeglądarce internetowej).

Nie należy używać atrybutów:
- BORDER
- ALIGN
- HSPACE
- VSPACE
ponieważ są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01 i zaleca się stosowanie stylów.