Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-31T12:25:40+01:00
Warto poznawać dorobek naszych przodków, gdyż przez to dowiadujemy się jak oni żyli wiele lat temu i możemy wzbogacać swoją wiedze.

Moim pierwszym argumentem jest wiedza. Poznając historię naszych przodków możemy poznawać i rozwijać ich wiedzę w różnych dziedzinach nauki, sztuki, literatury i filozofii. Nie możemy dopuścić, aby stało się tak jak w czasach średniowiecza, gdy to zapomniano o dziedzictwie starożytnych i dopiero po 1000 lat w epoce renesansu odkrywano je od nowa. To przecież szkice Leonarda Da Vinci z 15 wieku zainspirowały dzisiejszych naukowców do skonstruowania np. łodzi podwodnej, helikoptera, spadochronu, czy lotni.

Drugim argumentem, jaki tu przytoczę to poznając dorobek naszych przodków nie popełnimy takich błędów jak oni. Przykładem może być niewolnictwo. W czasach starożytnych było ono bardzo popularne jednak w czasie średniowiecza zapomniano o tej formie własności i wróciła ona znowu w 17 wieku do łask. Ludzie z Afryki przez ponad 200 lat uciekali przed "białymi", gdyż kojarzyli oni się z niewolnictwem, wyzyskiem i przemocą. Do dziś tego typu rany nie zagoiły się do końca. Są one otwierane przez rasizm, okazywany w instytucjach "Ku-Kuks-Klanu" i grupach faszystowskich, coraz bardziej popularnych wśród młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Moim ostatnim argumentem jest ciekawość i powinność wobec minionych pokoleń. Każdy z nas powinien wiedzieć i znać historię i sposób życia naszych przodków. Nie ma osoby, która nie miałaby ulubionego okresu historycznego. Ludzka natura nie pozwala nam ignorować przeszłości, która jest dziedzictwem naszych przodków i darem ich dla nas.

Podsumowując dorobek kulturowy i naukowy naszych przodków stanowi bardzo ważną część nas samych. Bez niego stalibyśmy się powłoką niezdolną do pełnego wykorzystania swoich możliwości intelektualnych. Starajmy się pamiętać zawsze o tych, którzy byli przed nami.


To jest rozprawka na 4 więc nauczyciel nie powinien sie czepić, jeśli chchesz dostac wiecej popracuj troszq nad nią. =]
2 5 2