Odpowiedzi

2010-01-28T15:14:33+01:00
„(…) Mężczyzna i kobieta są predysponowani do ukształtowania «komunii osób» (…) kiedy łączą się z sobą w małżeństwie jako «jedno ciało»” (LR, 8).

Małżeństwo domaga się całkowitego dopełnienia przez cielesne współżycie. Stanowi to wyraz jedności i najlepiej wyraża ich wzajemną miłość.
Między aspektami duszą i ciałem istnieje pewna proporcjonalność, która umożliwia substancjalną jedność: małżonkowie podczas aktu seksualnego łączą nie nie tylko ciałem ale również i duszą. Co podoba się Bogu.Oprócz miłości bardzo ważna jest również chęć poświęcenia się dla drugiego człowieka, bezgraniczne zaufanie, wierność, szacunek i czułość.