Chemia nowej ery klasa 2 gimnazjum zadanie(ćwiczenia) :
70/str.37
71,72,73/str.38
74,75,76/str.39

zad 70. wyjaśnij oznaczenia w ogólnym wzorze wodorotlenków.Następnie uzupełnij zdania.

Mn(OH)n

Grupa wodorotlenowa jest zawsze......(podaj wartościowość). Liczba grup wodorotlenowych jest zawsze równa......... .Nazwy wodorotlenków tworzy się,dodając do słowa.......... nazwę........ ,np.wodorotlenek potasu. Gdy metal przyjmuje kilka wartościowości,to po jego nazwie musi być podana.....,np............. Gdy metal ma tylko jedną wartościowość,to.............

zad 71.Napisz wzory sumaryczne (a) i nazwij wodorotlenki (b).
i tu w kolumienkach:
a) wodorotlenek litu-
wodorotlenek chromu(III)-
wodorotlenek ołowiu(II)
wodorotlenek ołowiu(IV)
wodorotlenek żelaza(II)
b)AgOH-
CuOH-
Cu(OH)2
Fe(OH)3
Sn(OH)4

zad.72. Na podstawie podanego tytułu doświadczenia i obserwacji narysuj schemat tego doświadczenia.Sformułuj i napisz równania reakcji.

Tytuł doświadczenia: Otrzymanie wodorotlenku cynku i wodorotlenku chromu(III) z odpowiednich chlorków i wodorotlenku potasu.

Obserwacje: W 1.probówce powstaje biały osad,a w 2. - zielony

Wniosek:................................
Równanie reakcji:........................................

zad.73
Napisz nazwy produktów reakcji (a) i równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków(b).
a)metal grupy I lub II + woda ---->...............
tlenek metalu grupy I lub II + wody ---->.............
chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy I lub II ----->.........

b)wodorotlenek litu
.........................................................
wodorotlenek baru
.........................................................
wodorotlenek glinu
.........................................................

zad.74
Uzupełnij równania reakcji otrzywywania wodorotlenków.
a) Na + H20 ----> ....... + .......
b) ... + .... ----> Mg(OH)2
c) SnBr2 + ..... ----> ...... + Kbr
d) NIl2 + NaOH ---->...... + ......
e)...... + ...... -----> Bi(OH)3 + NaCl

zad.75

Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą,tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74 u. Jaki to metal? ułóż równanie reakcji tego metalu z wodą.

obliczenia:


równanie reakcji:
odpowiedź:

zad.76
Napisz po jednym przykładzie równania reakcji otrzymywania:
a)wodorotlenku ołowiu(II),
....................................
b)wodorotlenku,w którym metal jest jednowartościowy,
....................................
c)dowolnego wodorotlenku trudno rozpuszczalnego w wodzie.
....................................

jakby się dało na dzisiaj to bym była bardzo wdzięczna ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:55:41+01:00
70.
grupa oh jest zawsze jedno wart.
liczba Oh jest zawsze rowna wartosc metalu w wodorotl
wodorotlenek nazwę metalu w dopelniaczu
musi byc podana wartosciowosc np. wodorotlenek żelaza (III)
gdy met. ma 1 wart to jej nie podajemy


71.
LiOH
Cr(OH)3
Pb(OH)2
Pb(OH)4
Fe(OH)2

wodorotl srebra
wodor. miedzi (I)
wodor. miedzi (II)
wodor. żelaza (III)
wodor. cyny (IV)

72
rys w zalaczniku
wniosek: Zaszły reakcje, wodorotl. potasu reaguja z chlorkami Cr(III) i Zn daje nieropuszczalne wodorotlenki cynku i chromu (III).

2KOH+ZnCl2---> 2KCl + Zn(OH)2
3KOH+ CrCl3---> 3KCl+ Cr(OH)3
73
a) wodorotl tego metalu + H2
wodorotl tego metalu
chlorek metalu z I lub II grupy i wodorotl. drugiego metalu
b)2Li+2H2O--> H2+ 2LiOH
BaO+H2O--> Ba(OH)2
AlCl3+ 3KOH-->Al(OH)3+3KCl

74
2Na+ 2H2O-->H2+ 2NaOH
MgO+H2O
2KOH-->Sn(OH)2+2KBr
nie wiem co to jest ten pierwszy zw
BiCl3+3NaOH-> Bi(OH)3+ 3 NaCl
75

M(OH)2
masa tego zw=74u
74-2(16+1)=40
metal o m=40u to Ca

Ca+2H2O->Ca(OH)2+h2

76
Pb(NO3)2+2NaOH-> Pb(OH)2+2NaNO3
K2O+H2O--> 2KOH
3KOH+ CrCl3---> 3KCl+ Cr(OH)3
91 4 91