Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:22:37+01:00
3 przypadek: (3)
4 przypadek: (4)

zaimki osobowe:

ich - (3) mir - (4) mich
du - (3) dir - (4) dich
er - (3) ihm - (4) ihn
sie - (3) ihr - (4) sie
es - (3) ihm - (4) es

wir - (3) uns - (4) uns
ihr - (3) euch - (4) euch
sie - (3) ihren - (4) sie
Sie - (3) Ihnen - (4) Sie

zaimki dzierżawcze:
rodzaj męski - (M)
rodzaj żeński - (Z)
rodzaj nijaki - (N)
liczba mnoga - (Mn)

ich - (M) mein, (Z) meine, (N) mein, (Mn) meine
du - (M) dein, (Z) deine, (N) dein, (Mn) deine
er - (M) sein, (Z) seine, (N) sein, (Mn) seine
sie - (M) ihr, (Z) ihre, (N) ihr, (Mn) ihre
es - (M) sein, (Z) seine, (N) sein, (Mn) seine

wir - (M) unser, (Z) unsere, (N) unser, (Mn) unsere
ihr - (M) euer, (Z) eure, (N) euer, (Mn) eure
sie - (M) ihr, (Z) ihre, (N) ihr, (Mn) ihre
Sie - (M) Ihr, (Z) Ihre, (N) Ihr, (Mn) Ihre

Odmiana przez przypadki zależy od kilku rzeczy, więc nie będę wypisywała wszystkich.
7 5 7
2010-01-28T14:38:30+01:00
L.poj z.dzierżawcze
ich mein
du dein
er sein
sie ihr
es sein

l.mn z.dzierżawcze
wir unser
ihr euer
sie ihr
Sie Ihr
1 1 1
2010-01-28T15:01:20+01:00
Ch - (3) mir - (4) mich
du - (3) dir - (4) dich
er - (3) ihm - (4) ihn
sie - (3) ihr - (4) sie
es - (3) ihm - (4) es

wir - (3) uns - (4) uns
ihr - (3) euch - (4) euch
sie - (3) ihren - (4) sie
Sie - (3) Ihnen - (4) Sie

zaimki dzierżawcze:
rodzaj męski - (M)
rodzaj żeński - (Z)
rodzaj nijaki - (N)
liczba mnoga - (Mn)

ich - (M) mein, (Z) meine, (N) mein, (Mn) meine
du - (M) dein, (Z) deine, (N) dein, (Mn) deine
er - (M) sein, (Z) seine, (N) sein, (Mn) seine
sie - (M) ihr, (Z) ihre, (N) ihr, (Mn) ihre
es - (M) sein, (Z) seine, (N) sein, (Mn) seine

wir - (M) unser, (Z) unsere, (N) unser, (Mn) unsere
ihr - (M) euer, (Z) eure, (N) euer, (Mn) eure
sie - (M) ihr, (Z) ihre, (N) ihr, (Mn) ihre
Sie - (M) Ihr, (Z) Ihre, (N) Ihr, (Mn) Ihre

i chyba tyle.. to zależy od wielu żeczy ale nie chce mi się pisac ;P
2 3 2