Przetłumacz tekst na polski

Imagine that you live the future
In a robot culture, in a robot world.
Imagine that you're never alone
There's one in every home, in a
robot world.

It'll do the cooking and the mopping,
The cleaning and the shopping,
It'll switch off the TV,
It'll make you coffee and tea,
It'll drive you crazy,
It'll make you lazy,
There'll be nothing
left for humans to do
in a robot world!

Imagine that you live the future
In a robot culture, in a robot world.
Imagine that you're never alone
There's one in every home, in a
robot world.

It'll do the dusting and the tidying,
The washing and the ironing,
It'll feed you and ready you the news,
Or dress you and put on your shoes,
It'll drive you crazy,
It'll make you lazy,
There'll be nothing
left for humans to do
in a robot world!

PROSZĘ MUSZE MIEĆ TO NA WTOREK Z GÓRY DZIEKI:)

3

Odpowiedzi

2010-01-28T14:14:26+01:00
Magine, że żyjesz przyszłość W kulturze robota , w świecie robota.
Wyobraź sobie, że nie jesteś nigdy sam
Jest jeden w każdym domu, w świecie robota.

To zrobi gotowanie i wycieranie, czyszczenie i zakupy,
To wyłączy telewizję,
To zrobi ciebie kawą i herbatą,
To będzie kierować tobą zwariowany,
To zrobi ciebie leniwym,
Będzie nic nie opuszczało {nie lewy} dla ludzi by czynić w świecie robota!

Wyobraź sobie, że żyjesz przyszłość W kulturze robota , w świecie robota.
Wyobraź sobie, że nie jesteś nigdy sam
Jest jeden w każdym domu, w świecie robota.

To zrobi kurzenie i porządkowanie, mycie i prasowanie,
To nakarmi ciebie i gotowy ciebie wiadomości,
Albo ubierz ciebie i połóż na {wdziewaj} twoich butach,
To będzie kierować tobą zwariowany,
To zrobi ciebie leniwym,
Będzie nic nie opuszczało {nie lewy} dla ludzi by czynić w świecie robota!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T14:15:07+01:00
Wyobrażać sobie, że żyjesz przyszłość w kulturze automatycznej, na świecie automatycznym. Wyobrażać sobie, że nie jesteś nigdy sam być jeden w każdym domu, na świecie automatycznym.

To zrobi gotowanie i mycie podłogę, sprzątanie i zakupy, to wyłączy TV, to zrobi ci kawę i herbatę, to doprowadzi cię do szaleństwa, to uczyni cię leniwy, będzie być nikim w lewo dla ludzi robić na świecie automatycznym!

Wyobrażać sobie, że żyjesz przyszłość w kulturze automatycznej, na świecie automatycznym. Wyobrażać sobie, że nie jesteś nigdy sam być jeden w każdym domu, na świecie automatycznym.

To zrobi ścieranie kurzu i sprzątanie, mycie się i prasowanie, to wyżywi cię i gotowy ty wiadomości, albo ubierać cię i załóż buty, to doprowadzi cię do szaleństwa, to uczyni cię leniwy, będzie być nikim w lewo dla ludzi robić na świecie automatycznym!


2010-01-28T20:07:56+01:00
Wyobraź sobie, że mieszkasz w przyszłości
W kulturze robot w świecie robotów.
Wyobraź sobie, że nigdy nie jest sam
Jest jedna w każdym domu, w
świecie robotem.

It'll do gotowania i niewykorzystanych środków,
Sprzątanie i zakupy,
It'll wyłączyć telewizor,
It'll make you kawy i herbaty,
It'll drive you crazy,
It'll make you leniwy,
Nie będzie się niczym
wyjechał do ludzi do
w świecie robot!

Wyobraź sobie, że mieszkasz w przyszłości
W kulturze robot w świecie robotów.
Wyobraź sobie, że nigdy nie jest sam
Jest jedna w każdym domu, w
świecie robotem.

It'll do odkurzania i sprzątania,
Mycie i prasowania,
It'll nakarmiliśmy Ciebie i gotowy jest news,
Albo strój się i włóż buty,
It'll drive you crazy,
It'll make you leniwy,
Nie będzie się niczym
wyjechał do ludzi do
w świecie robot!