1.Zapisz w jak najprostszej postaci obwody narysowanych trapezów (załącznik)
2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia (załącznik)

Ćw.1
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/dj3751_Cw.jpg
Ćw.2
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/cc9567_Cw.jpg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T15:42:50+01:00
Zadanie 5

a) 4x - (x + 6) + 4 x = ⅓
4 × ⅓ - (⅓ +6) + 4 =
= 4/3 - (⅓ +18/3) + 4 =
= 4/3 - 19/3 + 4 =
= - 15/3 + 4 =
= -15/3 + 12/3 =
= -3/3 =
= -1

b) (x² + 1) - (x² - 2) + 10 x = 2,2
(2,2² + 1) - (2,2² - 2) + 10 =
= (4,84 +1) - (4,84 - 2) + 10 =
= 5,84 - 2,84 + 10 =
= 3 + 10 =
= 13

c) (a + 4b) - (5 + 2a) - (3b - 5) a = - 0,2 b = 0,2
(-0,2 + 4 × 0,2) - (5 + 2 × -2) - (3 × 0,2 - 5) =
= (-0,2 + 0,8) - (5 - 4) - (0,6 - 5) =
= 0,6 - 1 - 4,4 =
= - 0,4 - 4,4 =
= - 4,8

d) (-a² + 2ab -1) + (a² - 4ab + 5) a= 1/4 b = 2
(-1/4² + 2 × 1/4 × 2 - 1) + (1/4² - 4 × 1/4 × 2 + 5) =
= 1/16 + (1/16 + 3) =
= 1/16 + 1/16 + 48/16 =
= 50/16 =
= 3 1/8

Zadanie 7

a) Obw = 2(5x + 2) + 2(2y + 4) + 2(y - 1) =
= 10x + 4 + 4y + 8 + 2y - 2 =
= 10x + 6y +10

b) Obw = 2(3x + 4) + y + 6 +2x+ 3y - 7 =
= 6x + 8 + y + 6 + 2x + 3y - 7 =
= 8x + 4y + 7

c) Obw = 2(x + 7) + x - 1 + 2y + 7 - y =
= 2x + 14 + x - 1 + 2y + 7 - y =
= 3x + 20 + y
8 4 8