Przetłumacz tekst na Polski

Reggae music comes from Jamaica in the Caribben. It is called the music of the poor, because the songs are about problems people have. The main instrument is the electric mass. Musicians also play the piano, drums and the guitar. Some famous reggae bands are Bob Marley and The Wailers, UB40 and The Maytals

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T15:01:55+01:00
Muzyka Reggae pochodzi z Jamajki, w Karaibach. Nazywa się muzyką biedna, bo piosenki są o problemach ludzi. Podstawowym narzędziem jest elektryczna masa. Muzycy również graja na pianinie, perkusji i gitarze. Kilka znanych wykonawcow reggae to Bob Marley & The Wailers, UB40 i The Maytals
2010-01-28T15:09:37+01:00
Muzyka reggae pochodzi z Jamajki z Karaibów. Nazywana jest muzyką biednych, ponieważ utwory reggae opowiadają o ludzkich problemach. Wiodącym instrumentem jest dosł.elektryczna masa (to jakaś specjalna nazwa nie ma w słownikach). Muzycy grają także na pianinie, bębnach i gitarze. Niektóre sławne zespoły reggae to Bob Marley i Wailers, UB40 oraz Maytals.
2010-01-28T15:12:17+01:00
Reggae pochodzi z Jamajki na Karaibach. Nazywa się go muzyką biednych, bo piosenki mówią o problemach ludzi. Podstawowym instrumentem jest electric mass. Muzycy grają również na pianinie, perkusji i gitarze. Kilka znanych zespołów reggae to Bob Marley & The Wailers, UB40 i The Maytals