Odpowiedzi

2010-01-28T16:03:41+01:00
Pb(OH)4 - wodorotlenek ołowiu IV
Czytamy z układu okresowego pierwiastków masy cząsteczkowe:
Pb- 207 u
O- 16 u
H- 1 u

Są 4 tleny i 4 wodory czyli :

4*16u + 4*1u = 64u + 4u = 68u

Teraz dodajemy wszystko :
207u + 68u = 275u

Teraz liczymy skład procentowy ołowiu na proporcji :
275u - 100%
207u - x%

(207 * 100) / 275 = 20700 / 275 = ok. 75%


Teraz liczymy skład procentowy tlenu na proporcji :
275u - 100%
64u - x%

(64*100) / 275 = 6400 / 275 = ok. 23%

Skład procentowy wodoru :
100% - (75% + 23%) = 100% - 98% = 2%

Odp.
Skład procentowy w tym wodorotlenku ołowiu wynosi ok.75%, tlenu ok.23% a wodoru ok.2%.