Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:14:28+01:00
1.PIOTR SKARGA-chyba nie jestem pewien
2.Podwójna elekcja 1733r.Ogromna większość szlachty poierała
protektorat Francji Stanisława Leszczyńskiego
a jedynie nieznaczne część opowiedziała się za synem AUGUSTA II
Fryderykiem Augustem.Interwencja zbrojna Austrii Prus i Rosji
miały nie dopuścić do tronu kandydata popieranego przez
Francję.Obca interwencja przyczyniła zadecydowała o tym
że na tronie Polski zasiadł Fryderyk August.Jako król przybrał imię
Augusta II. Podwójną elekcję można nazwać panowaniem dwóch królów.