Odpowiedzi

2010-01-28T16:38:32+01:00
Monobromowanie metanu
CH4+Br2--->(nad strzałką "światło") HBr+CH3Br
dalsze bromowanie
CH3Br+Br2-->HBr+CH2Br2
CH2Br2+Br2---> HBr+CHBr3
CHBr3 + Br2-> CBr4+HBr

Dibromowanie
CH4+2Br2 --> 2HBr + CH2Br2

Tribromowanie
CH4+ 3Br2-> CHBr3+3 HBr
Tetrabrmowanie
CH4+4Br2-> 4HBr + CBr4

nazwy:
CH4- metan
HBr- bromowodór
CH3Br bromometan
CH2Br2 dibromometan
CHBr3 Tribromometan
CBr4 czterobromek węgla