Uzupełnij równanie reakcji.Nazwij produkty reakcji.
a)...C₁₅H₃₁COOH+......Ca(OH)₂→............+...........
b)..........+...Ba(OH)₂→......(C₁₇H₃₅COO)₂Ba+.......
c).....C₁₇H₃₃COOH+.................→.....CO+..............
d)..............+............→18 C +18H₂O
e)..C₁₅H₃₁COOK+....MgCl₂→..............+............

Proszę o pomoc:)
DAJĘ NAJ>>..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:18:00+01:00
A)2C₁₅H₃₁COOH+......Ca(OH)₂→(C15H31COO)2Ca+ 2 H2O
palmitynian wapnia i woda
b)2 C17H35COOH+...Ba(OH)₂→......(C₁₇H₃₅COO)₂Ba+2 H2O
stearynian baru i woda
c)2C₁₇H₃₃COOH+33 O2→36CO+34 H2O
tlenek węgla(czad) i woda
d)C17H35COOH+8 O2→18 C +18H₂O
węgiel(sadza) i woda
e)2C₁₅H₃₁COOK+....MgCl₂→(C15H31COO)2Mg+2 KCL
palmitynian magnezu i chlorek potasu