Odczytaj dwa razy w odstępie dwóch dni wskazania licznika energii elektrycznej w Twoim mieszkaniu. Na podstawie tych odczytów oblicz wartość zużytej w ciągu 2 dni energii elektrycznej i jej koszt. Oszacuj koszt zużytej energii elektrycznej w Twoim mieszkaniu w ciągu miesiąca.
Potrzebne są też obliczenia.

Zadanie jest mi potrzebne na jutro ;/ i wybieram najlepszą odpowiedź ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-28T17:23:55+01:00
Odczyt I dnia: 12 100 kWh
odczyt II dnia : 12 123 kWh
różnica: 12123 kWh - 12100 kWh = 23 kWh
w ciągu 1 doby zużywam 23 kWh *30 dni = 690 kWh (trochę dużo ale zakładam, ze mam ogrzewanie elektryczne i są mrozy)
koszt 1 kWh = 0,4 zł
690 kWh * 0,4 zł= 276 zł.
54 3 54