Zad. 1 oblicz a i b
a=√2¼ * 8⅔/2⁵:(-5)+(2,5)⁻¹ + (¼)⁻²
b jest liczbą o 10% wiekszą od a

Zad. 2 oblicz a i b

a=√10⁹/₁₆ - (⅓)⁻² : (-4,5)+(⅓)-1
b jest liczbą o 130% większą od a

Zad. 3 Wyznacz miejsce zerowe funkcji
f(x)=(x-2)²-9/√x-1

f(x)=(x+2)²-4/√x-1

Zad. 4
Dane są funkcje f(x)=x² i g(x)=x-1. Znajdz wzor h(x) ktora jest zalozeniem funkcji h z g

Zad.5 Naszkicuj wykres funkcji y=x² dla x ∈(-2,2> na podst wykresu funkcji określ
a)zbiór wartości funkcji
b)przedziały w ktorych f. przyjmuje wart dod a w ktorych ujemne
c)miejsce zerowe
d)rożnowart, parzystosc, nieparzystosc

Zad.6 to samo co 5 tylko y=-x dla x∈<-3,3)

1

Odpowiedzi

2010-01-29T19:44:05+01:00
Witaj. Napisz mejla to wyślę Ci resztę zadan w załaczniku
1 5 1