1) Trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg o promieniu 5 cm. Oblicz pole tego trójkąta, jeżeli jego jedna przyprostokątna jest dwa razy dłuższa od drugiej.

2) Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 120. Wiedząc, że długość podstawy wynosi 12, oblicz długość ramienia tego trójkąta.

3) W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB=8 cm, wysokość CD=4 cm. Oblicz miary kątów trójkąta oraz długości jego ramion.

4) Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 24 cm, a jego pole jest równe 60 cm². Oblicz długość ramienia tego trójkąta.

5) Znajdź długość podstawy trójkąta równoramiennego mającego ramię długości 20 cm i wysokość opuszczoną na podstawę o długości 12 cm.

6) Oblicz pole trójkąta równoramiennego o obwodzie 48 cm i podstawie długości 16 cm.

1

Odpowiedzi

2010-01-28T17:44:33+01:00
Krąag 3. jest równoległy do progu zdrugiego.
Krąc prostopadły do progo nośnego.