Dobierz współczynniki reakcji metodą bilansu elektronowego:
MnO2 + H2 = Mn2O3 +H2O
N2 +H2 = NH3

Która z reakcji nie należy do procesów utleniania - redukcji. Podaj wyjaśnienie:
a) H2 + S = H2S
b) NaOH + HCL =NaCL + H2O
c) S + O2 = SO2
d) CaCO3 = CaO + CO2

1

Odpowiedzi

2010-01-28T18:04:45+01:00
1.
a)
Red.:2Mn⁴ + 2e -> 2Mn³
Utl.: 2H⁰ - 2e -> 2H¹
czyli wystarczy dopisać 2 przed tlenkiem manganu IV:
2MnO₂ + H₂ -> Mn₂O₃ +H₂O
b)
Red.:2N⁰ + 6e -> 2N⁻³
Utl.: 2H⁰ - 2e -> 2H¹/×3
czyli trzeba wpisać 2 przed amoniakiem i 3 prze H₂:
N2 +3H₂ = 2NH₃
2.
b i d, pierwiastki są na tych samych stopniach utlenienia przed i po reakcji, czyli nie zachodzą procesy utleniania i redukcji