Odpowiedzi

2010-01-28T18:58:09+01:00
Siarczan VI sodu
2Na+H₂SO₄----->Na₂SO₄+H₂
Na₂O+H₂SO₄------->Na₂SO₄+H₂O
2NaOH+H₂SO₄-------> Na₂SO₄+ 2H₂O

azotan V wapnia
Ca+2HNO₃----> Ca(NO₃)₂+H₂
CaO +2HNO₃----> Ca(NO₃)₂+ H₂O
Ca(OH)₂+2HNO₃----->Ca(NO₃)₂+2H₂O


proszee ;))