Zadania z chemii:

1.

do 400g 5-procentowego roztworu chlorku amonu dolano 100g wody. oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu .

podpowiedz: wiem ze odpowiedz to 4%

2.

odparowano 100g wody z 300 g 10-procentowego roztworu.
oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu .

podpowiedz: wiem ze odpowiedz to 15%

3.

oblicz ile gramow chlorku glinu znajduje sie w 0,4 dm 3 (szesciennego) roztworu o stezeniu 10% jezeli jego gestosc wynosi 1,09 g/cm 3 (szescienny )

podpowiedz: wiem ze wynik to 43,6 g chlorku glinu


prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T19:26:55+02:00
Zad1
dane:
mr1=400g
cp1=5%
ms1? 400g 100%
x 5%

x= 400g*5%
----------= 20g skrócić dwa zera w 400 i 100 i %
100%
dane
mr2= 400g+100g
ms1=ms2=20g
cp2=? 500g 100%
20g x
x = 100%*20g 20
----------- = ---- %=4% skrócić dwa zera w 500 i 100 i g
500g 5
zad2
dane
mr1=300g
cp1=10%
ms1=? 300g 100%
x 10%
x= 300g*10%
-----------=30g skrócić dwa zera przy 300 i 100 i %
100%
mr2= 300g-100g
ms1=ms2=30g
cp2=? 200g 100%
30g x
x=30g*100% 30
------------=------ %= 15% skrócić dwa zera przy 200i 100 i g
200g 2
3 2 3