Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T22:47:57+01:00
Św. Augustyn (augustynizm) - W człowieku toczy się nieustanna walka między duchowością (dobro) a cielesnością(zło). Ciało jest siedliskiem zła. Warunkiem czynienia dobra jest łaska boska, która spływa na człowieka

św. Tomasz (tomizm) - Istnieje nierozerwalny związek duszy i ciała. Ludzkie poznanie wynika z nauki, a dopiero jej ukoronowaniem jest wiara. W świecie panuje porządek hierarchiczny. Wynika to z "drabiny bytów" - najwyżej znajdują się istnienia niematerialne (aniołowie), później duchowo-materialne (ludzie) i materialne (zwierzęta, rośliny). Świat jest celowym tworem Boga.

św. Franciszek (franciszkanizm) - Człowiek jest sługą Bożym, nie powinien pragnąć niczego dla siebie, ale poświęcać się służbie dla innych. Powinien łączyć się z naturą i chwalić Boga za dokonane dzieło stworzenia.

:) źródło? mój zeszyt :D