Kąt między przekątnymi sąsiednich ścian bocznych prostopadłoscianu opodstawie kwadratowej jest równy 60°. Krawędź podstawy jest równa 12. Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłoscianu i kat nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy prostopadłoscianu.

1

Odpowiedzi

2010-01-29T11:32:54+01:00
D=12√2
Pc = 6a² = 6 * 12² = 864 cm²
cosα = a/d
cosα = 12 / 12√2 = √2 / 2
α = 45 stopni
2 3 2