Przy pełnym wykorzystaniu energii rzek na ziemi można by uzyskać 2,25 * 10 do potęgi 9 kW energii elektrycznej rocznie.Jaki procent możliwej do pozyskania w hydroelektrowniach energii wyprodukowano w 1990 roku, jeśli wiadomo, że było to jedynie 3,36*10 do potęgi 8 kW?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:14:48+01:00
3,36*10^8 kW/ 2,25 * 10^9 kW * 100% = 3,36/22,5 * 100% = 14,9(3)% = ok. 14,93%