Obliczenia
a) 4²-4/2²+4x2³=
b)8½-(2²+1.12)=
c)7²-9/5²+15x½=
d)8½+(3/2x½)=
e)7²+1/6²+14x(1x20)=
f)8⅓+(⅔x2)=
g)6²+1/7²-12=
h)3,06+(½x2,5)


Proszę o obliczenia a to
np
6²+1/7²-12 to 6²+1 to licznik ulamka
/ to kreska ulamkowa a 7²-12 to mianownik

2

Odpowiedzi

2010-01-29T15:45:53+01:00
A)4²-4/2²+4x2³=16-4/4+4x8=12/4+32=12/36=1/3
b)8½-(2²+1.12)=8,5-4-1,12=3,38
c)7²-9/5²+15x½=49-81/25+7,5=56,5-81/25=53,26
d)8½+(3/2x½)=8,5+3/4=9,25
e)7²+1/6²+14x(1x20)=49+1/36+14+280=343
1/36=343,027
f)8⅓+(⅔x2)=4/3+8,3=9 i 2/3
g)6²+1/7²-12=36+1/49-12=24,02
h)3,06+(½x2,5)=3,06+1,25=4,31

6²+1/7²-12 =36+1/49-12=37/37=1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T15:56:53+01:00
A) 4²-4/2²+4x2³=16-4/4+4×8=12/4+32=12/36=1/3

b)8½-(2²+1.12)=8,5-(4+1,12)=8,5-5,12=3,38

c)7²-9/5²+15x½=49-81/25+15×1/2=49-81/25+15/2=
=49-162/50+375/50=49/1-537/50=2450/50-537/50=1913/50=
=38 13/50=38,26

d)8½+(3/2x½)=8½+¾=17/2+¾=34/4+¾=37/4=9¼=9,25

e)7²+1/6²+14x(1x20)=7²+1/6²+14×20=49+1/36+280=
=49/1+1/36+280/1=1764/36+1/36+10080/36=11845/36=329 1/36

f)8⅓+(⅔x2)=8⅓+(⅔x2/1)=8⅓+4/3=25/3+4/3=29/3=9⅔

g)6²+1/7²-12=36+1/49-12=36/1+1/49-12=1764/49+1/49-12=
=1765/36-12/1=1765/36-432/36=1333/36=37 1/36

h)3,06+(½x2,5)=3,06+(0,5x2,5)=3,06+1,25=4,31