Odpowiedzi

2009-10-04T21:03:50+02:00
Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich
2 3 2
2009-10-04T21:04:11+02:00
Osoba, która zawodowo zajmuje się leczeniem
2 1 2
2009-10-04T21:18:55+02:00
Lekarz jest to osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje, które pozwalają na badanie stanu pacjenta, rozpoznawanie chorób i leczenie ich.
2 2 2