Działka pana Jana jest położona tak, że brama wjazdowa musi zostać umieszczona w jej narożu. Wykorzystując długości ogrodzenia podane na planie (załącznik), można obliczyć, że szerokość bramy jest:

a) mniejsza niż 2,1 metra;
b) większa niż 2,1 metra, ale mniejsza niż 2,2 metra;
c) większa niż 2,2 metra, ale mniejsza niż 2,3 metra;
d) większa niż 2,3 metra

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:00:02+01:00
Korzystając z twierdzenia pitagorasa, tworzymy trójkąt prostokątny w którym:
c=szerokość bramy
b=1m, bo 15m-14m-1m
a=2m, bo 20m=18m=2
a²+b²=c²


2²+1²=c²
5=c²
c=√5
c≈2,236, czli większa niż 2,2 metra, ale mniejsza niż 2,3 metra;