Na parterze u piętrze kawiarni są tarasy w kształcie trójkątów prostokątnych, które są figurami podobnymi. Powierzchnia tarasu jest 1,44 razy większa od powierzchni górnego tarasu. Ile razy większy jest najdłuższy bok dolnego tarasu od najdłuższego boku górnego tarasu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:48:26+01:00
Stosunek pól powierzchni=k² skali podobieństwa figur
k²=1,44
k=√1,44
k=1,2

najdłuższy bok dolnego tarasy jest 1,2 raza wiekszy od najdłuzszebo boku górnego tarasu