Zad.6. f(x)=-2(3m+4)x-4 , g(x)=4x-1
a). Oblicz dla jakich wartości m funkcja jest malejąca.
b). Oblicz dla jakich wartości m wykres funkcji f jest prostopadły do wykresu funkcji g.
c). Oblicz dla jakich wartości m wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g.
ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA DAJE NAJ!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T18:46:19+01:00
A

funkcja jest malejaca gdy a<0,wiec:

-2(3m+4)<0
-6m-8<0
-6m<8
m>-8/6

b
wykresy dwoch funkcji sa prostopadle gdy 1 jednej =-1/a drugiej

-2(3m+4)=-1/4
-6m-8=-1/4
-6m=7 i 3/4
m=31/4*(-1/6)=-31/24

c

wykresy rownolegle gdy wspolczynniki obu funkcji s asobie rowne

4=-2(3m+4)
4=-6m-8
6m=-12
m=-2