Mama Asi upiekła Fantazję i podzieliła ciasto na jednakowe kawałki. Każdy z nich miał kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego o przekątnej 8 cm.
a) Jaką powierzchnię miał każdy z nich ?
b) Na ile części zostało podzielone ciasto ?

Nie wiem czy ro potrzebne ale blacha na to ciasto ma wymiary 3,2 dm x 2,4 dm.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T18:41:02+01:00
Powierzchnia ciasta:

3,2dm=32cm
2,4dm=24cm

p=32×24=768cm²

obliczam przyprostokatna trójkatnego kawałka:

2a²=8²
2a²=64
a²=32
a=4√2cm

a] powierzchnia kawałka:
p=½a²=½(4√2)²=16cm² miał każdy kawałek

b]
768:16=48
ciasto podzielono na 48 części
5 4 5
2010-01-29T20:06:49+01:00
Na poczatku liczmy powierzchnia ciasta:
3,2dm=32cm
2,4dm=24cm

p=32×24=768cm²

przyprostokatna trójkatnego kawałka
2a²=8²
2a²=64
a²=32
a=4√2cm

a) powierzchnia kawałka:
p=½a²=½(4√2)²=16cm² miał każdy kawałek

b)
768:16=48
Ciato podzielone bylo na 48 cześci
3 3 3