W domu kultury zorganizowano 6 kół zaintersowania do których zgłaosiła się powna liczba młodzieży z danej szkoły.Poniższe ułamki przedstawiają jak część wszystkich uczniów tej szkoły stanowią uczniowie uczęszczajacy na poniższe koła.

a) Oblicz ilu uczniów uczęszcza na poszczególne koła jezeli wiesz że na koło informatyczne uczęszcza o 5 uczniów więcej niz na plastyczne i każdy uczeń należy tylko do jednego koła.

b) w którym kole jest najwięcej uczniów a w którym najmniej


1|10 - turystyczno krajoznawcze
1|5- teatralne
3\20- fotograficzne
1\4- informatyczne1\6- plastyczne
2\15- muzyczne

2

Odpowiedzi

2010-01-29T19:32:49+01:00
Wszytko trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika
a)
6/60 - turystyczno krajoznawcze -6uczniów
12/60- teatralne - 12 ucznów
9/60- fotograficzne - 9 uczniów
15/60- informaczne - 15 uczniów
10/60 plastyczne - 10 uczniów
8/60- muzyczne - 8 uczniów
Wsystkich ucznów było 60

b0 najwięcej ucznów uczęszczało do koła informatycznego a najmniej do turystyczno krajoznawczego
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:57:09+01:00
A) 1/4x-5=1/6x
3/12x-5=2/12x
1/12x=5
x=60 - licza uczniów na kołach
6 - koło krajoznawcze
12 - teatralne
9 - fotograficzne
15 - inf.
10 - plastyczne
8 - muzyczne
b) najwięcej uczniów uszęszcza na koło informatyczne, a najmniej na koło krajoznawcze
4 4 4