Odpowiedzi

2009-10-05T09:17:06+02:00
V=54km/h
s=225m=0,225km

t=v/s
[t]=[1km/h]/[1km]=[h]
t=54/0,225=240
t=240=864000s


Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T10:00:49+02:00
Vpocz.=54km/h=54000m/3600s=15m/s
Vkonc.=0m/s
s=225m

S=(Vpocz.-Vkonc.)xt/2
t=2S/Vpocz.=2x225[m]/15[m/s]=30[s]
Odp.: 30 sekund