Odpowiedzi

2010-01-29T21:24:22+01:00
1.
Przyrost naturalny jest to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów na danym obszarze w określonym czasie. Przyrost rzeczywisty jest to suma przyrostu naturalnego + salda migracji(liczba imigrantów - liczba emigrantów).
2.
Ponieważ przyrost naturalny w Polsce jest niski i saldo migracji w Polsce jest ujemne(więcej ludzi emigruje niż imigruje)

6 4 6