Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T08:48:38+01:00
Program plik;
var
F:text;
Tmax,T:array[1..1000]of char;
i,size:integer;

begin
assign(F,'C:\tekst.txt');
reset(F);

size:=0;
while not eol(F) do begin
size:=size+1;
readln(F,Tmax[size]);
end;

while not eof(F) do begin
i:=0;
while not eol(F) do begin
i:=i+1;
readln(F,T[i]);
end;
if (i>size) then begin
Tmax:=T;
size:=i;
end;
end;
close(F);
writeln('Najdlozsza:');
for i:=1 to size do write(T[i]);
readln;