Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T10:18:16+01:00
Jakie ciśnienie wywiera woda na dno naczynia o wysokości 10 cm,wypełnionego po brzegi?


Ciśnienie hydrostatyczne wyraża się wzorem:

p = ρ * g * h

gdzie:
ρ - gęstość wody
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość

Ponieważ nie podano inaczej zakładamy, że ciśnienie liczymy w temperaturze pokojowej, czyli ok. 20°C (ma to wpływ na przyjętą gęstość wody, która zależna jest od temperatury)

Mamy więc:
ρ = 998,2 kg/m³
g = 10 m/s²
h = 10 cm = 0,1 m

Po podstawieniu:

p = 998,2 Pa